• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Slovník pojmů

 • ATA

  (Advanced Technology Attachment) je počítačová sběrnice ... Více

 • Bezprašná laboratoř

  Oddělený prostor/pracoviště, které díky speciálním filtrům umožňuje udržet 10000x větší čistotu než v běžné místnosti ... Více

 • CD

  (Compact Disc) je optický disk určený pro ukládání digitálních dat ... Více

 • Čtecí a zapisovací hlavy

  nacházejí se uvnitř každého pevného disku. Zajišťují čtení a zápis dat ... Více

 • Data

  digitální informace zapsané na paměťovém médiu ... Více

 • Datové plotny

  kovové nebo keramické kotouče nacházející se uvnitř pevného disku ... Více

 • Diagnostika

  proces sloužící k identifikaci závady a druhu poškození ... Více

 • DVD

  (Digital Versatile Disc ) je formát optického disku ... Více

 • Firmware

  označení pro vnitřní program, který slouží pro řízení systému ... Více

 • Flash paměť

  elektricky programovatelná paměť, která je schopna dlouhodobě uchovat zapsaná data ... Více

 • Floppy disk

  pružný disk (disketa) je označení pro magnetické médium ... Více

 • Formátování

  proces, při kterém dochází k vymazání datového prostoru paměťového média ... Více

 • Hardware

  veškeré fyzické technické vybavení počítače ... Více

 • MFM

  (Modified Frequency Modulation) je nejstarším RLL kódováním použitým u počítačů PC ... Více

 • NAS

  (Network Attached Storage) je označení pro datové úložiště připojené do místní počítačové sítě ... Více

 • Obnova dat

  proces, při kterém jsou ze softwarově poškozených paměťových médií získávána uložená data ... Více

 • Paměťové médium

  zařízení sloužící pro zapsání a uchování digitální informace ... Více

 • Pevný disk

  (HDD) je složité elektromechanické zařízení sloužící pro ukládání dat. ... Více

 • RAID

  (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks) je metoda ukládání dat na paměťová média. ... Více

 • RLL

  (Run Length Limited): je linkový kód používaný pro přenos libovolných dat komunikačním kanálem ... Více

 • ROM

  (Read-Only Memory) je typ elektronické paměti, jejíž obsah je určen pouze pro čtení. ... Více

 • SAS

  (Serial Attached SCSI) je sériová sběrnice, která nahrazuje paralelní sběrnici SCSI. ... Více

 • SATA

  serial ATA je počítačová sběrnice pro připojení paměťových zařízení ... Více

 • SCSI

  (Small Computer System Interface) je počítačová sběrnice pro připojení paměťových zařízení ... Více

 • Servisní oblast disku

  (Service Area – SA) je vyhrazená oblast, do které jsou při výrobě zaznamenány údaje nezbytné pro fungování disku ... Více

 • Software

  je obecný název pro všechny programy, které provádějí nějakou činnost ... Více

 • SSD disk

  (Solid State Drive) je zařízení pro ukládání dat ... Více

 • USB

  (Universal Serial BUS) je univerzální sériové rozhraní pro připojení různých periferií ... Více

 • USB flash disk

  přenosné paměťové zařízení pro uchování zapsaných dat ... Více

 • Záchrana dat

  proces, při kterém jsou z hardwarově poškozených paměťových médií získávána uložená data ... Více

Co zachraňujeme a jak to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, paměťové karty, disky DVD rekordérů a videokamer, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  737 000 112
  zachrana@data112.cz
  nebo použijte
  chat

 2. Doprava

    

   

  Zařízení můžete
  přinést, zaslat,
  nebo jej u vás
  zdarma vyzvedneme.

      

    

 3. Diagnostika

   

  Zdarma zjistíme
  rozsah poškození
  a možnost
  získání vašich dat.

 4. Záchrana

  Záchrana dat
  proběhne po vašem
  souhlasu. Dohodnutá
  cena není nikdy
  překročena

   

 5. Předání

  Vaše zachráněná
  data vám předáme
  dohodnutým
  způsobem.

Webové stránky od BARTON STUDIO