• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Rozhovor do časopisu UpgradeIT 3/2007

upgradeit.pdf

Na praktické zkušenosti s obnovou dat jsme se zeptali Jiřího Sluky ze společnosti ELSIN spol. s r.o.

Můžete nám stručně představit vaši společnost a prozradit, na jaké typy obnovy dat se specializujete?

Česko-korejská firma ELSIN spol. s r.o. se  jako jedna z mála na evropském trhu zabývá technologicky náročnými opravami LCD obrazovek, výrobků s LCD a záchranou dat. Při záchraně dat využíváme bohaté a dlouholeté zkušenosti našeho zahraničního partnera. Máme tak k dispozici stejné znalosti a vybavení jako náš partner, který je v oboru záchrany dat jedničkou na korejském trhu a umožňuje mu to zachránit data z více než 1000 harddisků měsíčně. Pro záchranu dat používáme čistý prostor (clean room), který nám umožňuje provádět na vysoce citlivých zařízeních složité a časově náročné operace.

Jsme schopni zachránit data jak ze softwarově poškozených nosičů, tak zejména z disků poškozených hardwarově. Díky speciálnímu vybavení a unikátním postupům jsme schopni zachránit data nejen z disků, které mají poškozenu vnější nebo vnitřní elektroniku či poškozené hlavy, ale i z disků s poškozenou servisní oblastí. Jsme schopni přistupovat k disku v režimu výrobce a manipulovat tak se servisními údaji disku. Mimo jiné nám to umožňuje odblokovat zaheslované disky, měnit sériové číslo disku či mazat hodnoty SMART.
70% našich zakázek tvoří 2.5’’ disky do notebooků a i nadále chceme být považováni za specialisty na záchranu dat z těchto typů médií. Samozřejmě zachraňujeme data i z běžných 3.5’’ disků, USB flash disků a jiných paměťových karet.
Mezi naše velké výhody patří rozsáhlý sklad více než deseti tisíc harddisků různých typů, jejichž části se v procesu záchrany využívají.

V případě firemních dat jde často o velmi citlivé informace a řada firem proto bude váhat, svěřit je komukoliv mimo vlastní společnost. Poskytujete v těchto případech dodatečné záruky nebo „zvláštní režim pro citlivá data“?

S daty našich zákazníků zacházíme vždy tak, aby se zamezilo jakémukoliv úniku informací. V žádném případě nesdělujeme informace o předaném médiu dalším osobám (náš závazek je součástí předávacího protokolu) a pokud to není z technického hlediska nutné (většina případů), neznáme obsah souborů ani my. Pokud to zákazník požaduje, je podepsána dohoda o mlčenlivosti. Naše záloha zachráněných dat  je po potvrzeném převzetí zákazníkem ihned smazána.

Mnoho dat bývá dnes v zašifrované podobě – ať už jednotlivě nebo na úrovni celých oddílů – neznemožňuje takové šifrování v některých případech obnovu dat?

Jednoznačně ano. Úspěšnost záchrany je v těchto případech vázána na to, jakým způsobem je schopen se daný kryptovací SW vypořádat s nečitelnou částí disku. Pokud je disk kryptován a část sektorů bude nečitelných, je možné, že kryptovací SW nebude schopen rozpoznat datovou strukturu a nepůjde tak zachránit žádný soubor. V případě nekryptovaného disku by v tomto případě bylo možné zachránit téměř všechna data.

S jakým typem závad se setkáváte nejčastěji? A jaká je u něj „prognóza“, tedy pravděpodobnost záchrany?

Jedním z nejčastějších typů závady se kterým se setkáváme je zničení disku přepětím. Většinou dojde průchodem napěťové špičky ke zničení elektronických částí disku (vnější, vnitřní elektronika). Pokud bylo v momentě havárie zapisováno také do servisní oblasti disku (např SMART hodnoty), dojde také k jejímu poškození .Díky speciálnímu vybavení a unikátním postupům je šance na záchranu dat z těchto disků velmi vysoká.

Pokud jde o softwarovou závadu či náhodné vymazání dat, jsou základní doporučení asi všeobecně známá – nezapisovat další data, odpojit médium atd. – jaké by ale měly být kroky v případě fyzického poškození? Hraje zde roli i čas, během něhož se k vám médium dostane apod?

V případě hardwarového poškození platí toto pravidlo dvojnásob. V některých případech stačí další zapnutí k naprosté destrukci disku. Ve zvláštních případech (např. kontaminace kapalinou) je rychlost doručení do firmy na záchranu dat kritická.

 Jak vypadá standardní postup (diagnostika a následná obnova) u vaší společnosti například u pevného disku (předpokládejme nejčastější typ závady)?

Po převzetí disku od zákazníka (osobně v naší firmě, nebo pomocí svozu kurýrem zdarma) je disk podroben úvodní analýze, při které je stanoven typ poškození, předpokládaná šance na záchranu a cena. Analýza proběhne ve většině případů ve stejný den, kdy byla zakázka přijata.
Zákazník je seznámen s výsledky analýzy a potvrdí požadovanou cenu. Poté proběhne vlastní záchrana a předání dat. V případě, že si zákazník po analýze nepřeje pokračovat v záchraně, nebo když není možno data zachránit, vracíme předané médium bez poplatku zpět.

Která média jsou z vašeho pohledu nejnáchylnější k poškození a nedoporučili byste na ně tedy zálohovat? 

Nelze stanovit, který typ média nebo značka je nejnáchylnější k poškození. Závisí to na mnoha faktorech. Některý typ lépe odolá nárazu, jiný teplotě, okolní vlhkosti, prašnosti. Důležité je zálohu provádět pravidelně. S pohledu záchrany dat bych si jako uživatel vybíral pro svá data běžně dostupné disky, u kterých poté není problém s dostupností náhradních dílů. Vždy po několika letech bych i funkční disk nahradil novějším modelem.

A co tradičně využívaná média pro archivaci – DVD (či CD) a datové pásky – jak je to s jejich životností a případnou záchranou?

Zatím chybí na trhu dlouhodobější statistika životnosti CD/DVD. V některých pramenech se uvádí bezpečná doba dokonce jen do 5 let. Překopírování dat po několika letech na nové médium přináší i výhodu stálé aktualizace formátů zápisu, které se mění a po čase nemusí být jednoduché získat přístup k původnímu formátu.

A na závěr tradiční otázka typu „veselé příhody z natáčení“: jakým nejkurióznějším způsobem poškozená média jste během své praxe zachraňovali?

Většina těchto kuriózních případů poškození se týká USB flash disků. Ty často nosíme vždy při sobě a tak je šance na jejich přejetí autem či rozkousání sousedovým psem větší. V obou případech proběhla záchrana dat úspěšně.

Co zachraňujeme a jak to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, paměťové karty, disky DVD rekordérů a videokamer, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  737 000 112
  zachrana@data112.cz
  nebo použijte
  chat

 2. Doprava

    

   

  Zařízení můžete
  přinést, zaslat,
  nebo jej u vás
  zdarma vyzvedneme.

      

    

 3. Diagnostika

   

  Zdarma zjistíme
  rozsah poškození
  a možnost
  získání vašich dat.

 4. Záchrana

  Záchrana dat
  proběhne po vašem
  souhlasu. Dohodnutá
  cena není nikdy
  překročena

   

 5. Předání

  Vaše zachráněná
  data vám předáme
  dohodnutým
  způsobem.

Webové stránky od BARTON STUDIO