• Česky
  • Slovensky
  • English
  • Deutch

Slovník pojmů

  • ATA

    (Advanced Technology Attachment) je počítačová sběrnice ... Více

  • Bezprašná laboratoř

    Oddělený prostor/pracoviště, které díky speciálním filtrům umožňuje udržet 10000x větší čistotu než v běžné místnosti ... Více

  • CD

    (Compact Disc) je optický disk určený pro ukládání digitálních dat ... Více

  • Čtecí a zapisovací hlavy

    nacházejí se uvnitř každého pevného disku. Zajišťují čtení a zápis dat ... Více

  • Data

    digitální informace zapsané na paměťovém médiu ... Více

  • Datové plotny

    kovové nebo keramické kotouče nacházející se uvnitř pevného disku ... Více

  • Diagnostika

    proces sloužící k identifikaci závady a druhu poškození ... Více

  • DVD

    (Digital Versatile Disc ) je formát optického disku ... Více

  • Firmware

    označení pro vnitřní program, který slouží pro řízení systému ... Více

  • Flash paměť

    elektricky programovatelná paměť, která je schopna dlouhodobě uchovat zapsaná data ... Více

  • Floppy disk

    pružný disk (disketa) je označení pro magnetické médium ... Více

  • Formátování

    proces, při kterém dochází k vymazání datového prostoru paměťového média ... Více

  • Hardware

    veškeré fyzické technické vybavení počítače ... Více

  • MFM

    (Modified Frequency Modulation) je nejstarším RLL kódováním použitým u počítačů PC ... Více

  • NAS

    (Network Attached Storage) je označení pro datové úložiště připojené do místní počítačové sítě ... Více

  • Obnova dat

    proces, při kterém jsou ze softwarově poškozených paměťových médií získávána uložená data ... Více

  • Paměťové médium

    zařízení sloužící pro zapsání a uchování digitální informace ... Více

  • Pevný disk

    (HDD) je složité elektromechanické zařízení sloužící pro ukládání dat. ... Více

  • RAID

    (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks) je metoda ukládání dat na paměťová média. ... Více

  • RLL

    (Run Length Limited): je linkový kód používaný pro přenos libovolných dat komunikačním kanálem ... Více

  • ROM

    (Read-Only Memory) je typ elektronické paměti, jejíž obsah je určen pouze pro čtení. ... Více

  • SAS

    (Serial Attached SCSI) je sériová sběrnice, která nahrazuje paralelní sběrnici SCSI. ... Více

  • SATA

    serial ATA je počítačová sběrnice pro připojení paměťových zařízení ... Více

  • SCSI

    (Small Computer System Interface) je počítačová sběrnice pro připojení paměťových zařízení ... Více

  • Servisní oblast disku

    (Service Area – SA) je vyhrazená oblast, do které jsou při výrobě zaznamenány údaje nezbytné pro fungování disku ... Více

  • Software

    je obecný název pro všechny programy, které provádějí nějakou činnost ... Více

  • SSD disk

    (Solid State Drive) je zařízení pro ukládání dat ... Více

  • USB

    (Universal Serial BUS) je univerzální sériové rozhraní pro připojení různých periferií ... Více

  • USB flash disk

    přenosné paměťové zařízení pro uchování zapsaných dat ... Více

  • Záchrana dat

    proces, při kterém jsou z hardwarově poškozených paměťových médií získávána uložená data ... Více

Co zachraňujeme a jak to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, paměťové karty, disky DVD rekordérů a videokamer, SSD disky.

  1. Kontakt

    Kontaktujte nás
    737 000 112
    zachrana@data112.cz
    nebo použijte
    chat

  2. Doprava

      

     

    Zařízení můžete
    přinést, zaslat,
    nebo jej u vás
    zdarma vyzvedneme.

          

      

  3. Diagnostika

     

    Zdarma zjistíme
    rozsah poškození
    a možnost
    získání vašich dat.

  4. Záchrana

    Záchrana dat
    proběhne po vašem
    souhlasu. Dohodnutá
    cena není nikdy
    překročena

     

  5. Předání

    Vaše zachráněná
    data vám předáme
    dohodnutým
    způsobem.

Webové stránky od BARTON STUDIO