• Česky
 • Slovensky
 • English
 • Deutch

Příklad špatného a správného postupu záchrany dat z poškozeného disku

Typický příklad špatného a správného postupu při záchraně dat:

Zákazník má disk který občas vydává divné zvuky, počítač se zasekává, data není možno zkopírovat.

Správný postup:

Počítač byl ihned vypnut, disk zaslán do naší laboratoře vybavené speciálním zařízením umožňujícím přístup k diskům v režimu výrobce

 1. přečtena a zazálohována servisní oblast disku
 2. zjištěna nefunkčnost jedné ze 4 čtecích hlav, diagnostikován fyzicky porušený povrch datových ploten
 3. vytvořena mapa disku podle obsazení dat jednotlivými hlavami
 4. vadná hlava deaktivována, sektory příslušné zdravým hlavám naklonovány na záložní disk, oblasti s porušeným povrchem vynechány
 5. disk otevřen v bezprašné místnosti, čtecí hlavy sejmuty a nahrazeny novými
 6. upraveny parametry firmware disku pro akceptaci nových hlav 
 7. přečtení sektorů příslušných zbývající vadné hlavě
 8. nepřečtené sektory na záložním disku nahrazeny sektorem umožňujícím pozdější identifikaci poškozených souborů
 9. rekonstrukce souborového systému, vykopírování zachráněných dat

Úspěšně zachráněno 97% dat

Špatný postup:

Disk předán synovi známého, který je již několik let fanda do počítačů, jistě si s tím poradí

 1. disk připojen přes USB k funkčnímu počítači, opakované pokusy o přečtení souborů
 2. disk vydává divné zvuky stále častěji, několik souborů se podařilo zkopírovat
 3. disk již pouze cvaká, není detekován
 4. disk předán do naší laboratoře na analýzu
 5. diagnostikován rozsáhlý fyzicky porušený povrch datových ploten
 6. zjištěno zničení čtecích hlav kontaktem s porušeným povrchem
 7. zničená čtecí hlava vybrousila drážku v oblasti servisní stopy disku

Záchrana dat je nemožná

Co zachraňujeme a jak to funguje?

Pevné disky, RAID pole, NAS, USB flash disky, paměťové karty, disky DVD rekordérů a videokamer, SSD disky.

 1. Kontakt

  Kontaktujte nás
  737 000 112
  zachrana@data112.cz
  nebo použijte
  chat

 2. Doprava

    

   

  Zařízení můžete
  přinést, zaslat,
  nebo jej u vás
  zdarma vyzvedneme.

      

    

 3. Diagnostika

   

  Zdarma zjistíme
  rozsah poškození
  a možnost
  získání vašich dat.

 4. Záchrana

  Záchrana dat
  proběhne po vašem
  souhlasu. Dohodnutá
  cena není nikdy
  překročena

   

 5. Předání

  Vaše zachráněná
  data vám předáme
  dohodnutým
  způsobem.

Webové stránky od BARTON STUDIO